Kunjip Restaurant Distance 0.52 miles
1066 Kiely Blvd , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 246-0025

Based on 1377 reviews

ToBang Distance 0.55 miles
1052 Kiely Blvd , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 615-7540

Based on 1960 reviews

El Camino Mongolian BBQ Distance 0.60 miles
3380 El Camino Real , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 241-2413

Based on 1176 reviews

SGD Tofu House Distance 0.61 miles
3450 El Camino Real , Ste 105 , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 261-3030

Based on 1142 reviews

Orenchi Ramen Distance 0.61 miles
3540 Homestead Rd , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 246-2955

Based on 5366 reviews

Big Mug Coffee Roaster Distance 0.67 miles
3014 El Camino Real , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 816-7932

Based on 1196 reviews

Jang Su Jang Distance 0.79 miles
3561 El Camino Real , Ste 10 , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 246-1212

Based on 2001 reviews

Paris Baguette Distance 0.80 miles
3561 El Camino Real , Ste 75 , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 260-0404

Based on 1325 reviews

99 Chicken Distance 0.89 miles
2781 El Camino Real , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 244-5599

Based on 2603 reviews

Tanto Japanese Restaurant Distance 1.08 miles
1063 E El Camino Real , Sunnyvale, CA 94087 , Sunnyvale,
Phone: (408) 244-7311

Based on 1360 reviews

Chromatic Coffee Distance 1.39 miles
5237 Stevens Creek Blvd , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (408) 248-4500

Based on 1125 reviews

Ten Ren Tea Distance 1.59 miles
10881 N Wolfe Rd , Cupertino, CA 95014 , Cupertino,
Phone: (408) 873-2038

Based on 876 reviews

Voyager Craft Coffee Distance 1.60 miles
3985 Stevens Creek Blvd , Santa Clara, CA 95051 , Santa Clara,
Phone: (669) 241-8835

Based on 1197 reviews

Alexander's Steakhouse Distance 1.84 miles
19379 Stevens Creek Blvd , Cupertino, CA 95014 , Cupertino,
Phone: (408) 446-2222

Based on 3585 reviews

Gochi Japanese Fusion Tapas Distance 1.98 miles
19980 E Homestead Rd , Cupertino, CA 95014 , Cupertino,
Phone: (408) 725-0542

Based on 1859 reviews

Hokkaido Ramen Santouka Distance 2.04 miles
675 Saratoga Ave , San Jose, CA 95129 , San Jose,
Phone: (408) 446-1101

Based on 3031 reviews

ACHILLES Distance 2.07 miles
2521 Newhall St , Santa Clara, CA 95050 , Santa Clara,
Phone: (408) 984-2204

Based on 1078 reviews

A Slice of New York Distance 2.09 miles
3443 Stevens Creek Blvd , San Jose, CA 95117 , San Jose,
Phone: (408) 247-5423

Based on 2675 reviews

Falafel Stop Distance 2.53 miles
1325 Sunnyvale Saratoga Rd , Sunnyvale, CA 94087 , Sunnyvale,
Phone: (408) 735-7182

Based on 2172 reviews

DishDash Distance 3.25 miles
190 S Murphy Ave , Sunnyvale, CA 94086 , Sunnyvale,
Phone: (408) 774-1889

Based on 3690 reviews